Eğitim
Giriş Tarihi : 29-11-2021 23:23   Güncelleme : 29-11-2021 23:23

Ankara Üniversitesi: Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı

Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı

Ankara Üniversitesi: Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı

Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle “Uluslararası Yaklaşımlar Işığında Türkiye’de 16. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı” düzenlendi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, programın açılışında yaptığı konuşmada, suç işleyen insanları dört duvar arasına koyup, hapis cezaları sona erdiğinde onların topluma uyum sağlayacaklarını beklemenin gerçekçi bir yaklaşım olamayacağını ifade etti. Bu nedenle, hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanların cezalarını çektikten sonra toplumla birlikte yaşayacaklarının hesaba katılması gerektiğinin altını çizen Akarca, “Onların sosyal, kültürel, mesleki, psikolojik, tıbbi ve bedensel olarak iyi durumda olmaları, yeniden suç işleme eğilimlerini azaltır, böylece de toplum suçtan kurtulmuş olur” dedi.
Hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyecek etkenlerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Akarca, şunları söyledi:
“Mümkün olan hallerde suç işleyen kişiyi ceza infaz kurumuna göndermeden veya infaz kurumundaki kaldığı süreyi minimum düzeyde tutarak toplumsal barışı ve düzeni sağlamak, en akıllıca olan yöntemdir.

Hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyecek etkenler güçlendirilmeli, toplumu suça karşı korumalı, hükümlünün yeniden sosyalleşmişini teşvik etmeli, üretken, kanunlara ve toplumsal kuralla saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmalıdır. Bu şekilde toplum suça karşı korummuş olur, hem de suç işleyenler yeniden topluma kazandırılır. Bu noktada denetimli serbestlik büyük önem taşımaktadır.”
 
“Adaletin Hükmüne Konu Olan İnsan Devlete Emanettir”
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de ceza infaz sisteminin, bir ülkede hukuk otoritesinin kesin bir şekilde tesisi bakımından oldukça önemli olduğunu, ceza kanunlarının caydırıcılığını sağlayan unsurun mahkemelerin verdiği soyut cezalar değil, o cezaların tatbik edilmesi olduğunu söyledi.
Kanunların insanoğlunu hak ve özgürlükleriyle korumak için var olduğunu vurgulayan Gül, “Hangi suçu işlemiş olursa olsun, adaletin hükmüne konu olan insan devlete emanettir. Ceza infaz kurumundaki hükümlü de, denetimli serbestlik altındaki yükümlü de her zaman onuruna yakışır bir şekilde muamele görmelidir.Hakları korumak ve yaşatmak hukuk devletinin önceliğidir ve hukuk devletinin ödevidir. Kanunlar insanoğlunu hak ve özgürlükleriyle korumak için vardır” diye konuştu.
 
“Türkiye’de Denetimli Serbestlik Çalışmaları Birçok Ülkeye Örnek Teşkil Ediyor”
Türkiye’nin denetimli serbestlik alanındaki tüm çalışmalarının dünyadaki birçok ülkeye örnek teşkil ettiğini ifade eden Bakan Gül, diğer ülkelerin de bu tecrübe ve birikimden istifade etmelerini beklediklerini söyledi. Düzenlenen çalıştayda yer alacak önerilerin sisteme çok önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Adalet Bakanı Gül, “Bu öneriler ışığında mevzuatın daha da olgunlaşacağına inanıyoruz. Tüm bu çalışmalarla denetimli serbestliğin yeniden suç işlemeyi önlemedeki rolü de önemli bir şekilde karşımıza çıkacağını ve bu müesseseyi daha da değerli olarak neticeye kavuşturacağını inanıyorum” dedi.
 
“Ülkemizin Yargı Sistemine Güvenimiz Tam”
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, Ülkemizde 2005 yılından bu yana uygulanan denetimli serbestlik sisteminin, Türk adalet sisteminin önemli uygulamalarından biri olarak dikkat çektiğini dile getirdi.Bugün başlayan çalıştay da kurumlarımızı bir araya getirerek, bu kapsamda gerçekleşecek olan oturumlarda gerçekleştirilecek sunumlarla ve tartışmalarla somut bir rehbere dönüşecektir. Ülkemizde bu anlamda atılan ve atılmaya devam edecek olan adımların, adalet sistemimizi daha da güçlendiren, halkımızın huzur, güven ve refah içinde yaşamasına katkı sağlayacak sonuçlar getirmesi de en büyük dileğimizdir. Çünkü hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda da ülkemizin yargı sistemine güvenimizin tam olduğunu ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.
 
“Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığıyla Yakın İş Birliği İçindeyiz”
Ankara Üniversitesinin, denetimli serbestlik boyutunda, özellikle hukuk fakültesinin katkılarıyla Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile yakın iş birliği içinde olduğunu dile getiren Ünüvar, şunları kaydetti:
“Bu noktada, denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi bağlamında üniversitemizce gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan bazı faaliyetlerden de kısaca bahsetmek isterim. İlk olarak Adalet Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile UNICEF iş birliğinde hazırlanan “Çocuklarda Suç Tekrarının Önlenmesi Çalıştayı” bu alanda önemli çözüm önerilerinin sunulduğu bir etkinlik olarak gerçekleştirilmiştir.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen bu derslerin, 2005 yılından itibaren yürürlükte olan yeni infaz hukuku ve rejiminde önemli bir işlev gördüğünü ifade etmek isterim. Yine denetimli serbestlik hizmetleri içinde, hükümlülerin kamu yararına çalıştırılması noktasında, Hukuk Fakültemiz binalarında boyama ve tadilat işlemleri gerçekleştirilmiştir.”
Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu Genel Sekreteri CEP Genel Sekreteri Willem van der Brugge de dünyadaki denetimli serbestlik uygulamaları ile ilgili bilgi verdi.
Ankara Üniversitesinin hukuk, iletişim ve sağlık bilimleri fakülteleri ile destek verdiği çalıştayın açılış programı, aile fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
 .