Siyaset
Giriş Tarihi : 15-10-2021 19:37   Güncelleme : 15-10-2021 19:37

Grup Başkanvekilimiz Turan, ihracatçıları ilgilendiren düzenlemeler içeren teklifi TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi

Grup Başkanvekilimiz Turan, ihracatçıları ilgilendiren düzenlemeler içeren teklifi TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi

Grup Başkanvekilimiz Turan, ihracatçıları ilgilendiren düzenlemeler içeren teklifi TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi

Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin salgına, dünyadaki krizlere rağmen sorunlarını çözdüğünü, ekonomide büyüme iddiasından vazgeçmediğini belirtti.

Milletin refahı için ihracatı önemsediklerini kaydeden Turan, ihracata dayalı yüksek katma değerli üretimin daha güçlü bir ekonomi anlamına geldiğini anımsattı.

İhracatçıların önünü açmaya, sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini vurgulayan Turan, “İhracatçılarımızın en önemli meselelerinden birinin finansman erişiminde teminat sorunu olduğunu biliyoruz. Bu yüzden İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu. Kurulan Şirketle birlikte, ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan kredide kefalet sorununun ortadan kalkması, ihracatçılarımızın krediye erişim maliyetinin düşürülmesi, ihracatımızın tabana yayılması ve ihracatın büyümeye katkısının sürdürülebilir kılınması amaçlanıyor.” bilgisini verdi.

Bugün TBMM Başkanlığına çok önemli bir kanun teklifi sunacaklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi’ni, Meclis takvimi el verdiği takdirde haftaya Sanayi ve Ticaret Komisyonunda, komisyonun kabulü halinde ise sonraki hafta Genel Kurulda görüşmeyi planlıyoruz. 19 maddelik teklifimizle, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için önemli adımlar atıyoruz. İhracatçılarımıza yük olmadan bu adımları atıyoruz. Yine ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için önemli işlevi olan serbest bölgelerin kurulmasını teşvik ediyoruz.”

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları adaylarının seçim dönemlerinde eşit şartlara sahip olmasını sağlamak gibi farklı düzenlemelerin de teklifte yer alacağını ifade eden Turan, teklifin yasalaşma sürecinde tüm partilerin katkılarını beklediklerini belirtti.

Turan, sunacakları teklifin ihracatçılara, üreticilere ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Teklif önemli düzenlemeler içeriyor

TBMM Başkanlığına sunulacak olan “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi” yeni düzenlemeler getiriyor.

Teklif, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması öngörülüyor.

İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için önemli işlevi olan serbest bölgelerin kurulmasının teşvik edilmesi planlanıyor.

Bununla birlikte, şirket ortakları ile şirket alacaklılarının menfaatleri göz önünde bulundurularak şirketlerin tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılmasını hedefleniyor.

Yedieminlerdeki araçların ekonomik değerlerini yitirmelerini önlemek amacıyla tasfiye işlemlerinin daha etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için düzenlemelerin yapılması planlanıyor.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adayların eşit şartlara sahip olmasının sağlanması amaçlanıyor.